SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1: ESTRUCTURA DELS VIDRES. Característiques i propietats. Modelosestructurales en els vidres. Model de “crystallites”. Model de xarxa desordenada de Zachariasen : Oxidos formadors de xarxa, modificadors de xarxa i intermedis. Influència de la naturalesa dels enllaços entre els elements estructurals. Altres models.

Tema 2: VIDRIATS CERÀMICS DE NATURALESA VITROCRISTALINA. Fregides, esmalts i recobriments vidriados. Recobriments vidriados opacs. Factors que influeixen sobre la qualitat dels recobriments vidriados de naturalesa vitrocristalina. Importància de l'adequat acoblament entre els processos de desvitrificación i de sinterización de les partícules de fregida durant la fase d'escalfament del cicle de cocció. Conveniència de disposar d'informació termodinàmica i d'un model cinètic representatiu de la cristal·lització en el seno de vidres.

Tema 3: DESVITRIFICACIÓ. NUCLEACIÓ. Introducció. Nucleación .Nucleación homogènia: Consideracions termodinàmiques i cinètiques. Nucleación heterogènia:Consideracions termodinàmiques i cinètiques. Tema 4: DESVITRIFICACIÓN. CREIXEMENT CRISTAL·LÍ I. Introducció. Models cinètics aplicables al procés de desvitrificación. Cristal·lització sense canvi de composició en el fos: Models cinètics proposats. Model de JOHNSON-MEHL-AVRAMI. Model Acte catalítico. Model de GOMPERTZ (ESTADISTICO).

Tema 5: DESVITRIFICACIÓ. CREIXEMENT CRISTAL·LÍ II. Cristal·lització amb canvi de composició del fos. Models en els quals la velocitat global decristalización no està influenciada pel fenomen de difusió: Model Acte catalítico. Models en els quals el procés de cristal·lització està controlat pels fenòmens en la interfacie cristall-vidre (incorporació o exsolución d'unitats estructurals a o des de la fase cristal·lina). Models en els quals es considera la influència del fenomen de difusió dels components del cristall a través de la fase vítrea residual. Model proposat per A. Escardino.

Tema 6: METODOLOGIA EXPERIMENTAL.Preparació i caracterització dels materials. Estudi experimental de la desvitrificación: Mètodes isotermos. Estudi de la nucleación. Estudi del creixement dels cristalls. Mètodes no isotermos. Mètode de Kissinger. Mètode integral.

Tema 7: SISTEMES EN ELS QUALS DESVITRIFICA DIRECTAMENT LA FASE CRISTAL·LINA ESTABLE DEFINITIVA. VIDRIATS BLANCS DE DIOPSID. I Sèries d'experiments a temperatura constant. Assajos previs. Naturalesa de les fases cristal·lines que desvitrifican. Fases cristal·lines responsables de l'opacitat del vidriado que s'obté a partir de la fregida triada. Metodologia experimental.: Variable de composició emprada. Estudi comparatiu dels diferents models cinètics proposats: Selecció del model idoni. Justificació químic-física del model cinètic triat.

Tema 8: SISTEMES EN ELS QUALS DESVITRIFICA DIRECTAMENT LA FASE CRISTAL·LINA ESTABLE DEFINITIVA. VIDRIATS BLANCS DE DIOPSID.II Sèries d'experiments a temperatura variable. Estudi amb ATD: Mètode de Kissinger. Estudi del procés de cristal·lització en forn elèctric a velocitat d'escalfament controlada: Mètode integral. Adaptació del model seleccionat en el Tema 7 als resultats obtinguts operant a velocitat d'escalfament constant i temperatura variable. Predicció de l'avanç del grau de cristal·lització, en la capa de fregida que dóna lloc al recobriment vidriado, al llarg d'un cicle de cocció no isotèrmic dels habitualment utilitzats per a obtenir peces ceràmiques vidriadas.

Tema 9: SISTEMES EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN TRANSFORMACIONS ESTRUCTURALS EN LA FASE CRISTAL·LINA PRIMÀRIA DURANT LA DESVITRIFICACIÓ I: VIDRIATS BLANCS DE GANITA. Introducció. Naturalesa i seqüència de formació de les fases cristal·lines desvitrificadas. Experiments isotermos. Model cinètic: Sistema de transformacions que es proposa. Equacions de velocitat per a cadascuna de les etapes proposades. Relació entre el grau d'avanç de les transformacions i el temps de residència. Adaptació de les equacions proposades als resultats experimentals obtinguts.

Tema 10: SISTEMES EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN TRANSFORMACIONESESTRUCTURALES EN LA FASE CRISTAL·LINA PRIMÀRIA DURANT LA DESVITRIFICACIÓN II: VIDRIADOS BLANCS DE ZIRCONI. Introducció. Naturalesa i seqüència de formació de les fases cristal·lines que desvitrifican. Estudi de la cristal·lització per mètodes isotermos. Model cinètic: Sistema de transformacions que es proposa. Equacions de velocitat per a cadascuna de les etapes proposades. Relació entre el grau d'avanç de les transformacions i el temps de residència. Comparança entre els resultats experimentals i els calculats amb el model de transformacions consecutives proposat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16