SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIT008 - Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura

Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: Classificació de les transformacions en les quals participen sòlids. 
Criteris proposats per a classificar les reaccions a alta temperatura en les quals intervenen sòlids. Classificacions resultants de l'aplicació dels criteris. 

TEMA 2: Cinètica de les reaccions i processos a alta temperatura (no catalítics). 
Equacions de velocitat corresponents a cadascuna de les etapes que poden intervenir en un procés a alta temperatura. Factors que poden afectar a la cinètica d'aquestes etapes. 

TEMA 3: Equació de velocitat global: càlcul del grau d'avanç de la transformació. 
Mètode de combinar les equacions de velocitat de les etapes individuals del procés descrites en el tema anterior, en una equació de velocitat global. Obtenció de la relació entre el grau d'avanç i el temps transcorregut, tant en condicions isotermes com no isotermes. Com a exemple d'aplicació s'analitzarà l'oxidació del cor negre. 

TEMA 4: Reaccions de descomposició. 
Criteri termodinàmic perquè es produïsca una descomposició. Conceptes de nucleació i creixement de nuclis, i lleis de velocitat característiques d'aquestes etapes. Obtenció de l'equació cinètica global del procés, ressaltant a les equacions cinètiques més esteses per a aquest tipus de reaccions. Estudi de la descomposició des del punt de vista del mètode general descrit en i el tema 3. 

TEMA 5: Reaccions sòlid-sòlid. 
Característiques dels mecanismes pels quals es desenvolupen les reaccions entre sòlids. Models cinètics proposats per a diferents tipus de reacció entre sòlids.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16