SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Pràctica 1. Fonaments del processat de materials ceràmics: corbes de desfloculació. S'aprén a preparar corbes de desfloculació i a caracteritzar la viscositat de suspensions ceràmiques. Se selecciona el desfloculant més apropiat i es determina la proporció necessària per a obtindre suspensions el més concentrades possible amb la mínima viscositat, a l'efecte d'optimitzar les operacions de mòlta via humida i posterior assecat per atomització.

Pràctica 2. Sistemes de partícules insaturats: determinació de la plasticitat d'argiles. S'estudia la plasticitat i es determina l'índex de plasticitat d'una argila plàstica. La determinació es durà a terme pels mètodes de Pfefferkorn i d'Atterberg i es compararan els resultats amb els obtinguts pel mètode d'indentació.

Pràctica 3. Granulació de pols i estudi de la fluïdesa. S'estudia la granulació de pols en una granuladora d'alta cisalla i s'analitza la influència de les variables d'operació sobre la distribució granulométrica i la duresa dels grànuls obtinguts. Els objectius són els següents:

- Caracteritzar experimentalment la fluïdesa de sòlids particulats obtinguts per mòlta via seca i granulació i per mòlta via humida i assecat per atomització.

- Estudiar la influència de la humitat i de la grandària dels aglomerats dels sòlids pulverulents sobre la seua fluïdesa.

Pràctica 4. Conformat de peces ceràmiques: premsat i cocció. En la primera part d'esta pràctica s'obté el diagrama de compactació per a una composició atomitzada de paviment gresificat. S'estudia l'efecte de la pressió i humitat de premsat sobre l'expansió post-premsat, la contracció d'assecat i la densitat aparent en cuit. En la segona part s'analitza l'evolució, durant la cocció, de les característiques de peces conformades per premsat, a partir de pols atomitzat de composicions formulades per a obtindre productes gresificats (gres) i productes porosos (taulellet) .

Pràctica 5. Conformat de peces ceràmiques: esmaltat. En esta pràctica s'obtenen vidriats amb tres tipus de frita: cristal·lina, mat i opaca. S'analitza l'aspecte dels vidriats resultants i s'estudia com els afecta la temperatura màxima de cocció i el tipus de refredament.

Pràctica 6. Aspectes mediambientals del processat de materials ceràmics: depuració d'aigües residuals d'esmalts. S'estudia el tractament d'aigües residuals procedents d'un procés de fabricació de productes ceràmics esmaltats. Es realitza una sèrie d'assajos per a dur a terme el disseny d'una planta de tractament d'aigües residuals que consta de dos etapes: coagulació-floculació i sedimentació secundària.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16