SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura, tant en la primera com en la segona convocatòria,  és necessari un 5 (sobre 10) en la mitjana de les proves següents:

Examen escrit (70%): s'avaluarà la qualitat dels informes tècnics de pràctiques presentats, així com de les respostes a les qüestions que es plantegen. És necessari un mínim de 5 (sobre 10) per a fer mitjana amb les restantsproves.

Resolució d'exercicis y/o problemes (15%): s'efectuarà un control en què es resolguen exercicis y/o problemes relacionats amb les pràctiques. És necessari un 5 (sobre 10) per a fer mitjana amb les restants proves.

Presentació oral (15%): s'efectuarà la presentació i defensa d'una de les pràctiques, que contindrà els fonaments teòrics, el desenvolupament experimental i els resultats obtinguts. És necessari un 5 (sobre 10) per a fer mitjana amb les restants proves.

 

B) Perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16