SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

La Tesi de Màster consistirà en l'anàlisi, la resolució i l'execució d'un projecte de recerca o professional en relació amb alguna de les matèries del pla d'estudis del màster o amb les línies de recerca del departament de Matemàtiques de la Universitat Jaume I. També es consideren, prèvia aprovació de la comissió gestora del màster, altres projectes presentats per professors doctors d'altres universitats que tinguin qualitat suficient a criteri de la comissió. En qualsevol cas, un professor doctor adscrit al màster actuarà com cotutor.

El perfil dels professors-tutors haurà d'estar relacionat amb una formació cientificotècnica. Per exemple: doctors en Matemàtiques, Física, Química, Enginyers, Ciències de la Computació, Economia, Edificació, etcètera.

Títols del treball final de màster oferits pels professors per a aquest curs:

 • PDE Surfaces: Construcció de superfícies polinòmiques harmòniques i biharmòniques. Ana Arnal (parnal@uji.es).
 • Tractament numèric d'equacions diferencials amb Mathematica. Fernando Casas (casas@uji.es).
 • Anàlisi comparativa d'algunes mesures de qualitat de regles d'associació. Pablo Gregori (gregori@uji.es).
 • Teoria de cues. Xarxes de cues. María Victoria Ibáñez (mibanez@uji.es).
 • Mostreig més enllà de Shanon. Estudi general de la teoria del mostreig amb un èmfasi especial en casos en què és possible reconstruir senyals muestradas per sota de la taxa de Nyquist. Jorge Galindo (jgalindo@uji.es).
 • Desenvolupament de Processadors sèrie paràgraf de Neuman. Aplicació a la determinació de la Figura de Fluids extensos en rotació. José Antonio López (lopez@uji.es).
 • Mesures sobre varietats. Jorge Mateu (mateu@uji.es).
 • Equivalència de mesures de Gauss en l'esfera. Jorge Mateu (mateu@uji.es).
 • Mesures relacionades amb processos puntuals espai-temporals. Jorge Mateu (mateu@uji.es).
 • Aplicacions algebraiques de les bases de Gröbner. Antonio Beltrán (beltran@uji.es).
 • Propietats d'espais de funcions contínues amb rang en els números difusos. Juanjo Font (font@uji.es).
 • Accions de grups precompactos. Manuel Sanchis (sanchis@uji.es).
 • Codis, criptografia i esquemes de compartició de secrets. Carlos Galindo (galindo@uji.es).
 • Mètodes numèrics per a la mecànica de fluids. Vicente Martínez (martinez@uji.es).
 • Codis: clàssics i quàntics. Fernando Hernando (carrillf@uji.es).
 • Geometria diferencial. Vicente Palmer (palmer@uji.es).
 • Sistemes Dinàmics per al Manteniment de Turbines Aeronàutiques. Juan Momparler (momparle@uji.es).
 • Àlgebra commutativa combinatòria. Julio Moyano (moyano@uji.es).
 • Ajust de estadístic de corbes. Modelització de cabals hidràulics. Sergio Chiva (schiva@uji.es), Vicente Martínez (martinez@uji.es) i Irene Epifanio (epifanio@uji.es).
 • Morfologia Matemàtica. Irene Epifanio (epifanio@uji.es).
 • Corbes invariants algebraiques, integrals primeres i cicles límit per a sistemes diferencials plans polinomials. Antoni Ferragut (ferragut@uji.es).

D'altra banda, també està l'opció que l'alumne propose un títol de TFM a un  professor expert en el tema.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16