SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

6,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 142,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

E10 - Desenrotllar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagen dirigides, d'acord si és el cas amb els modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

E4 - Conéixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

E1 -Posseir, comprendre i desenrotllar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.

Resultats d'aprenentatge

RATFM1 Ser capaç de realitzar qualsevol tràmit relacionat amb un procediment judicial.

RATFM2 Identificar els problemes claus de cada situació que es presente.

RATFM3 Redactar els documents i escrits que procedisquen en els que s'argumenten requisits i objeccions tant materials com formals amb tècnica i estratègia apropiada al fi pretés.

RATFM4 Aprehender les habilitats per a elaborar els documents de defensa per als clients.

RATFM5 Assessorar l'actuació davant de qualsevol orde jurisdiccional o situació judicial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16