SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

El contingut del programa es desenvoluparà a partir de la bibliografia bàsica que s'adjunta, així com de les explicacions complementàries que el professorat impartisca en les classes i treballs tutoritzats, i posteriorment exposats. Tots aquests continguts seran objecte d'examen. Tots els materials de: classes teòriques, pràctiques, transparències i projeccions de diapositives estaran a la disposició de l'alumnat en reprografia i, si és possible, es penjaran durant el curs en la pàgina del professorat en l'Aula Virtual. Els exàmens es realitzaran en les dates que la Universitat fixe. Els continguts teòrics i pràctics s'avaluaran per separat.

1. Els continguts teòrics s'avaluaran mitjançant una prova de 25 preguntes d'elecció múltiple amb quatre alternatives de resposta (A-I/3) = 25 punts; i una prova de dues preguntes curtes (10 punts). La nota dels crèdits teòrics equivaldrà al 35% de la nota de l'assignatura.

2. Els continguts pràctics (pràctiques d'aula) s'avaluaran mitjançant una prova de 25 preguntes d'elecció múltiple amb quatre alternatives de resposta (A-I/3) = 25 punts; i una prova de dues preguntes curtes sobre els materials i casos pràctics (10 punts). La nota equivaldrà al 35% de la nota de l'assignatura.

3. Els treballs representen un 30% de la nota. Tots s'exposaran en classe -durada exposició de 20 minuts i 10 minuts de preguntes i dubtes. La puntuació del treball es farà sobre:

1. Qualitat del treball..............................................................(15)

2. Powerpoint i/o infografia i exposició a classe............... (10+5). 2.

Perquè la qualificació final puga compensar-se, ambdues parts (1. i 2.) han de ser aprovades independentment. Per a la teoria aprovada serà 17,5 sobre 35, i per a la pràctica serà 17,5 sobre 35, la qual cosa representa un total de 35 sobre 70. Aquesta és la condició necessària per a sumar la puntuació del treball triat (Pràctiques tutoritzades).

35+35+30= 100 = 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16