SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

0 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

0 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 78
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en els àmbits de la física aplicada que fan referència a la biofísica, fotònica, dispositius optoelectrònics i fotovoltaics i sistemes nanoscópicos.

C2 - Saber aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la física a la resolució de problemes en biofísica, fotònica, dispositius optoelectrònics i fotovoltaics i sistemes nanoscópicos.

C3 - Saber aplicar les tècniques i mètodes de la física en diferents camps científics d'interés actual, com les tecnologies de la informació i les comunicacions, la nanotecnologia, la biomedicina, la biotecnologia, la química, la ciència dels materials, les tecnologies industrials i de la producció i el medi ambient.

C6 - Demostrar competència i domini en el desenrotllament de models i simulacions numèriques en biofísica, fotònica, dispositius fotovoltaics i optoelectrònics i química-física quàntica.

Resultats d'aprenentatge

Conéixer els fonaments i els aspectes tecnològics de les tècniques avançades de formació d'imatge, microscòpia i micromanipulació i la seua aplicació en sistemes d'interés biomèdic.

Demostrar una comprensió sistemàtica de la fotònica i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació propis d'esta àrea.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16