SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

35%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

S'efectuarà una avaluació continuada i objectiva del treball de l'alumnat, basada en els següents criteris. Es valorarà el treball personal, basat en la participació activa de l'alumnat en la resolució dels problemes proposats en l'adreça d'Internet http:\\www.aulavirtual.uji.es, així com en l'exposició oral de diversos apartats de l'assignatura encarregats pel professorat. Es realitzarà una prova escrita sobre els nou temes proposats en el temari de l'assignatura amb una duració inferior a les tres hores. Les competències que s'avaluaran són totes les contingudes en l'apartat anterior. Es fa especial èmfasi en els aspectes més pràctics i aplicats de l'assignatura. La nota final del curs s'obtindrà a partir de la següent mitjana ponderada:

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) (50%)
Observació/execució de tasques i pràctiques (15%)
Presentacions orals i pòsters (35%)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16