SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Observació/execució de tasques i pràctiques

35%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

Memòries i informes de pràctiques (35%)

 

C1 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en física aplicada.

 

C2 - Saber aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la física a la resolució de problemes.

 

C3 - Saber aplicar les tècniques i mètodes de la física en diversos  àmbits científics d'interès actual, com les tecnologies de la informació i les comunicacions, la nanotecnologia, la biomedicina, la biotecnologia, la química, la ciència dels materials, les tecnologies industrials i de la producció, i el medi ambient.

 

C6 - Demostrar competència i domini en el desenvolupament de models i de simulacions numèriques de física avançada.

 

Presentacions orals i pòsters (65%)

 

C1 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en física aplicada.

 

C2 - Saber aplicar els conceptes, els mètodes i les tècniques de la física a la resolució de problemes.

 

C3 - Saber aplicar les tècniques i els mètodes de la física en diversos àmbits científics d'interès actual, com les tecnologies de la informació i les comunicacions, la nanotecnologia, la biomedicina, la biotecnologia, la química, la ciència dels materials, les tecnologies industrials i de la producció, i el medi ambient.

 

C6 - Demostrar competència i domini en el desenvolupament de models i simulacions numèriques de física avançada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16