SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

25%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:

- Examen. Hi haurà proves escrites on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaran el 75% de la nota final. Es requerirà com a mínim una puntuació de 4 punts sobre 10 perquè puguin ser tinguts en compte altres aspectes de l'avaluació.

- Treball i exposició oral. S'haurà d'elaborar un treball i presentar oralment. Suposarà un 25% de la nota final.

Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de treball i exposició oral (25% de la nota total) i l'estudiant s'haurà d'examinar de la prova escrita (75% de la nota total).

Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura en el moment que realitzi un dels exàmens.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16