SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:

- Examen. Hi hauran 2 proves escrites on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaranel 70% de la nota final. Es requerirà com a mínim una puntuació de 4 punts sobre 10 perquè puguin ser tinguts en compte altres aspectes de l'avaluació.

- Treball. L'estudiant haurà d'assistir a les tutories i resoldre pel seu compte els problemes indicats pel professor, que seran lliurats a aquest en les dates que s'acordin. S'haurà d'elaborar un treball i presentar oralment. Suposarà un 30% de la nota final.

- Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de problemes, tutories i exposicions (30%de la nota total), i l'estudiant s'haurà d'examinar de la prova escrita (70% de la nota total).

- En el moment que l'alumne es presenti a un dels dos exàmens es considerarà presentat a l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16