SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

L'estudiant superarà l'assignatura si supera la nota final de 5 sobre 10. Aquest resultat engloba la suma de les notes obtingudes a partir dels següents apartats:
 Proves escrita i pràctica (70% de la nota final). Es consideraran superades amb una nota superior a 5 (sobre un total de 10) per a cada un dels dos exàmens.
 Elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final)
Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat són els dos exàmens finals. Com a sistema de recuperació, en la segona convocatòria ordinària, es guardarà la nota superada a la part de treballs acadèmics (30% de la nota final) i l'estudiant s'haurà d'examinar de les dues proves: pràctica i escrita (70% de la nota final).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16