SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIM006 - Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

L'avaluació es distribuirà de la següent manera:

- Elaboració de treballs acadèmics, 25% de la nota

- Examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes), 75% de la nota

Serà necessari realitzar dues proves per superar l'assignatura.

És imprescindible que l'estudiant es presenti a la prova escrita i lliuri els treballs relacionats amb l'assignatura perquè es consideri com presentat.

Per superar l'assignatura, les notes mínimes, tant de la prova escrita com del treball, han de ser de 5 sobre 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16