SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP804 - Aprenentatge i Ensenyament de les Arts Plàstiques

Semestre 1 - Només convalida

Temari

Temari

El desenvolupament dels continguts conceptuals s'han dissenyat i programat atenent els blocs temàtics:

Currículum d'Arts Plàstiques en Secundària i Batxillerat.

Definició del currículum d'Educació Plàstica i Visual.

La didàctica educativa d'Educació Plàstica i Visual.

El procés d'ensenyament aprenentatge.

La matèria d'Educació Visual i Plàstica en l'ESO i Batxillerat.

El procés d'ensenyament aprenentatge en la creació i la interpretació artística.

Convencions de tractament d'imatges.

Adequació de tècniques i procediments.

Els suports artístics.

L'obra artística.

4.1. Criteris de classificació, selecció i repertoris per a l'aula.

4.2. Estratègies, mètodes i mitjans en els ensenyaments esteticoplàstics.

5. Projecte. Disseny i aplicació dels coneixements adquirits.El desenvolupament dels continguts conceptuals s'han dissenyat i programat en funció dels següents blocs temàtics.

1a setmana (8 i 10 de febrer)

1. Introducció.

2. Organització i planificació de l'acció educativa i del procés d'ensenyament-aprenentatge.

2a setmana (15 i 17 de febrer)

3. Fonaments i organització de l'àrea d'Educació Plàstica i Visual en l'ESO.

4. Fonaments i organització de la matèria de Dibuix Tècnic en el Batxillerat.

3a setmana (22 i 24 de febrer)

5. Elements que componen el currículum de l'ESO i de Batxillerat: un procés per a la presa de
decisions.

6. Didàctica específica versus estratègies metodològiques de l'Educació Plàstica i Visual i
Dibuix Tècnic: com ensenyar el fet artístic i tècnic.

7. Criteris i procediments d'avaluació.

8. Ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent en els centres d'ESO i
de Batxillerat.

El material de suport per al seguiment dels temes està disponible en l'aula virtual (SAP804)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16