SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP706 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Música

Anual - Només convalida

Temari

Temari

 

1. Fonamentació L'educació per l'art. El valor de l'art i la renovació de les ciències socials i artístiques. 1.1.1. Definicions de música 1.1.2. Naturalesa 1.1.2.1. Com art 1.1.2.2. Com ciència 1.1.2.3. Com llenguatge 1.1.3. Elements 1.1.3.1. El so 1.1.3.2. Ritme 1.1.3.3. Melodia 1.1.3.4. Harmonia 1.2. La imatge visual i sonora en la Història i la Cultura. La creació musical en la Història i la Cultura 1.3. Llenguatges, tendències i mitjans artístics 1.4. L'Educació Musical. Fonamentació. Teoria 1.4.1. Importància i objectius de l'educació musical 1.4.2. El xiquet i l'educació musical 1.4.2.1. Evolució general 1.4.2.2. Desenvolupament rítmic 1.4.2.3. Desenvolupament melòdic i harmònic 1.4.2.4. L'educació especial: la *musicoterapia 1.4.2.4.1 Generalitats 1.4.2.4.2. Concepte de *Musicoterapia 1.4.2.4.3. Metodologia general 1.4.2.4. 4. L'ús terapèutic de la Música en el xiquet 1.4.3. Percepció i expressió rítmica 1.4.3.1. L'instint rítmic 1.4.3.2. Elements del ritme 1.4.3.3. Educació i expressió rítmica 1.4.3.4. El pols 1.4.3.5. L'accent 1.4.3.6. El ritme 1.4.3.7. Moviments corporals 1.4.3.8. El ritme en el llenguatge 1.4.3.9. *Psicomotricidad 1.4.4. El llenguatge musical 1.4.4.1. La grafia 1.4.4.2. La grafia contemporània 1.4.5. Expressió vocal i cant 1.4.5.1. La veu com instrument musical 1.4.5.1.1. Evolució de la veu 1.4.5.1.2. Emissió i regulació 1.4.5.1.3. Entonació i *afinación 1.4.5.1.4. La respiració 1.4.5.1.5. Tècnica de la veu 1.4.5.1.6. Tipus de veu 1.4.5.2. El cant 1.4.5.2.1. Cànons 1.4.5.2.2. Cant coral 1.4.5.2.3. La cançó 1.4.5.2.3.1. Tipus de cançó 1.4.5.2.3.2. Aspectes musicals 1.4.5.2.3.3. Aspectes expressius 1.4.5.2.3.4. Distribució de les cançons en els cicles de l'ESO 1.4.6. L'expressió instrumental 1.4.6.1. El cos com instrument musical 1.4.6.2. Els instruments corporals 1.4.6.3. Els instruments de percussió escolars 1.4.6.4. La flauta dolça 1.4.6.5. La guitarra com instrument harmònic en l'aula 1.4.6.6. Instruments populars 1.4.6.7. Instruments de construcció pròpia 1.4.7. La creativitat musical i la improvisació 1.4.7.1. Imitació, improvisació i creativitat 1.4.7.2. Improvisació i educació musical 1.4.7.3. Objectius de la improvisació 1.4.8. El moviment expressiu i la dansa 1.4.8.1. El cos i el moviment com mitjans d'expressió musical 1.4.8.2. La relaxació 1.4.8.3. La dansa en l'educació musical 1.5. Construcció de la percepció auditiva i el gust. Cap a una escolta crítica i contextualitzada

2. Contextos 2.1. Contextos de participació. La música com oci, consum i temps lliure 2.2. Contextos de comunicació i influència. La música com llenguatge portador de sentit 2.3. Contextos industrials. La música com producte 2.4. Contextos culturals. La música com patrimoni 2.4.1. Música culta, tradicional i popular 2.4.2. Música, societat i educació 2.5. Les habilitats musicals en una societat en xarxa. Música en la xarxa

3. Suports, mitjos i recursos 3.2.1. Instruments electrònics 3.2.1.1. Instruments amb amplificació elèctrica 3.2.1.2. Instruments amb generació elèctrica completa 3.2.1.3. Sintetitzadors 3.2.2. La *reproductibilidad sonora 3.2.2.1. L'enregistrament històric o analògica 3.2.2.2. L'enregistrament digital 3.2.2.3. La Barreja 3.2.2.4. La *Masterización 3.2.2.5. Equips i recursos per a la reproducció sonora 3.2.3. Els suports analògics i digitals 3.2.3.1. El Disc de Vinil, *single, *LP 3.2.3.2. Digital Àudio Tape (*DAT) 3.2.3.3. *Compact *Disc Àudio 3.2.3.4. *Compact *Disc *Rom 3.2.3.5. *Compact *Disc *Rewritable 3.2.3.6. *Mini *Disc 3.2.3.7. Digital *Compact *Cassette 3.2.3.8. *Silicon Àudio 3.2.3.9. *MPEG *Layer 3 (*MP3) i els programes d'aplicació: *Players, *Decoders, *Encoders, CD-*Rippers, *All-*in-*One 3.2.3.10. *MIDI 3.2.4. Els mitjans de comunicació. L'edició i difusió musical 3.2.4.1. Les noves tecnologies com mitjans de percepció i expressió musical 3.2.4.2. *Medioa auditius 3.2.4.3. Mitjans audiovisuals 3.2.4.4. Mitjans visuals 3.2.4.5. Mitjans informàtics 3.2.4.6. Internet 3.2.4.7. Aplicació dels mitjans tecnològics 3.2.4.2. Programari per a l'edició i seqüenciació musical 3.2.4.2.1. *FINALE 3.2.4.2.2. *BAND *IN A *BOX 3.2.4.2.3. *SOUNG *FORGE 3.2.4.2.4. *LOGIC ÀUDIO

 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16