SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP704 - Aprenentatge i Ensenyament de la Música

Semestre 1 - Només convalida

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica seran *compensables, sempre que la qualificació d'una d'aqueixes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Els estudiants que presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teòric-pràctic (si ho hagués), es consideraran presentats en la convocatòria

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16