SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP436 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament del Català

Anual - Només convalida

Temari

Temari

Els continguts s’organitzen al voltant dels següents blocs:

1.- Component lexicogramatical de la llengua i aplicacions a l'ensenyament mitjà: semàntica lèxica i oracional, metaforització, eufemisme, nominalitzacions semàntiques, unitats fraseològiques, argumentació en les estructures lingüístiques.

2.- Lingüística textual i aplicacions a l'ensenyament mitjà: connectivitat, cohesió i coherència del text, relacions anafòriques, progressió textual.

3.- Pragmàtica i discurs, des d'una perspectiva d'aplicació a l'ensenyament mitjà: pragmàtica de la definició, oralitat i escriptura, cotext i context, seqüències textuals i gèneres discursius, anàlisi crítica del discurs.

4.- Metodologia del comentari de textos: pragmaestilística, lectura interpretativa, lectura crítica, la incidència de les noves tecnologies.

5.- Metodologia de l’ensenyament del discurs escrit: planificació, textualització i correcció en procés, escriptura i (re)lectura, principals llocs d’intervenció didàctica.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16