SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1530 - Història Contemporània d'Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ:


Continguts teòrics: 70 %

Continguts procedimentals: 30 %


ACTIVITATS, CRITERIS, PROVES:


ACTIVITAT 1: Assistència a classes i seminaris

CRITERI 1: Seguiment regular i participació

PROVA 1: Anotacions del professor. Assistència regular obligatòria


ACTIVITAT 2: Continguts teòrics

CRITERI 2: Adquisició de coneixements i mètodes de raonament històric

PROVA 2: Proves escrites objectives. Necessària perquè es considere a l'estudiant presentat en la convocatòria


ACTIVITAT 3: Continguts procedimentals

CRITERI 3: Coneixement de la bibliografia i els recursos bàsics. Realitzar treballs pràctics amb documentació escrita (bibliografia, lectures)

PROVA 3: desenvolupar capacitats:

- seleccionar

- documentar

- analitzar

- estructurar

- relacionar/citar

- comentar/sintetitzar

- valorar/criticar

- concloure/plantejar

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16