SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

 La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà 5 sobre 10 com a  mitjana entre els tres tipus d'avaluació proposats  en l'apartat corresponent.

 La nota mínima para aprobar la asignatura será 5 sobre 10 como media entre los tres tipos de evalucaión propuestos en el apartado correspondente.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16