SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la destresa en els tècniques i mètodes de l’anàlisi literària.

Interpretar les característiques dels textos en la seua perspectiva diacrònica.

Interpretar les característiques dels textos escrits en els diversos gèneres.

Ser capaç de realitzar anàlisi i comentaris literaris en perspectiva historidocomparativa.

Ser capaç de valorar les principals teories literàries.

Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i emmarcar-la en una perspectiva teòrica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16