HU1514 - Cultura Grega a través dels Textos

Curs 1 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

07

juny

2018

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
12:00-14:00

HA0103AA

05

juliol

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
09:00-11:00

HA1106AA