SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1512 - Teoria de l'Argumentació i del Discurs (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) La nota mínima per tal de superar l’assignatura serà de 5 punts.

b) L’estudiantat serà avaluat en l’assignatura encara que només s'haja presentat a una de les proves.

Els paràmetres són:  Assistència a classe (80% mínim) 10%, realització i lliurament, per escrit, de pràctiques d'aula 20%; lectures i treballs acadèmics 20% i examen teòric 50%.

El treball acadèmic és recuperable. Les pràctiques d'aula, també, en cas que l'alumne aporte un motiu justificat documentalment.

Pèl caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guía Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16