Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia a emprar estarà centrada en l'estudiant. Les sessions de classe, que són totes de caràcter pràctic i es porten a terme en aules informàtiques, s'han de preparar prèviament pels estudiants seguint les indicacions que es donen a través de l'aula virtual. Durant la classe els estudiants realitzen exercicis en els quals treballen els continguts preparats, contant amb el suport del professorat. Al finalitzar cada pràctica (que pot durar diverses sessions de classe) l'alumne realitza una entrega, després d'això l'alumne, en el seu temps de treball personal, ha de comparar la seva entrega amb la solució publicada per a detectar els errors comesos i assentar els coneixements corresponents. A continuació, durant un període de 4 o 5 dies ha de realitzar la correcció de la pràctica lliurada per algun company indicant-li els errors que ha comès. Tot aquest procés serà supervisat pel professor. Aquest procés de autocorrecció i correcció d'un company forma part de la pràctica i serveix per a assolir els coneixement adquirits, detectar les mancances i veure quin és el seu progrés en l'assignatura.

L'alumne, fora de les hores lectives, ha de realitzar també un treball al llarg de l'assignatura, que serà avaluat al final d'aquesta, per tant es desenvolupa l'aprenentatge autònom.

Al finalitzar el semestre es realitzarà un examen pràctic.