SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1505 - Llatí i Llengües Europees (Llengua Clàssica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Per tal de poder superar l'assignatura l'estudiantat ha de traure en l'examen un cinc sobre deu, alló significa un 50% sent el 80% la seua nota màxima. Amb alló es preten que l'estudiantat tinga coneixements teòrics suficients de l'assignatura. Alló significa que l'estudiantat que no es presente a l'examen apareixerà en l'acta com a "no presentat". Una vegada superat l'examen s'afegirà els percentatges corresponents a treballs  i altres tasques. Comptarà amb un màxim d'un 20%.

Els treballs i altres tasques són recuperables. Si l'alumne no pot assistir a classe, pot realitzar les dites tasques a través de l'aula virtual.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16