SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Comprendre i valorar l’estructura i el funcionament de la Unió Europea.

CG11 - Resolució de problemes.

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG9 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RADUE11 Conèixer el sistema institucional de la Unió Europea.

RADUE12 Conèixer l’ordenament jurídic de la Unió europea així com els principis que regeixen les relacions entre el dret de la Unió Europea i l’ordenament jurídic espanyol.

RADUE13 Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica

RADUE14 Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic de la Unió Europea i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16