SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per tal de superar l’assignatura cal obtindré al menys el 50% de la nota total de l’assignatura, és a dir 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries a les quals es presente l’alumnat. A més, per tal de computar les notes acumulades en cada prova cal arribar a una nota mínima segons la següent distribució:

 

PROVA

PONDERACIÓ

NOTA MÍNIMA

NOTA MÀXIMA

 

Avaluació continua

60%

3

6

Pràctiques de classe

40%

2

4

Taller de localització

20%

1

2

Examen

40%

2

4

Projecte de localització

30%

1,5

3

Presentació oral del projecte

10%

0,5

1

NOTA GLOBAL

50%

5

10

 

Hi han altres requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:

R01. Lliurament de documentació. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions de cada activitat.

R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de l’activitat “Pràctiques de classe” quan s’hagen dut a terme com a mínim el 80% de les activitats pràctiques proposades.

R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establerta en la taula anterior.

R04. Compensació per nota acumulada. En la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major a 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda fora d'este supòsit la prova Examen.

R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. A la segona convocatòria ordinària es podran lliurar aquelles tasques no superades a la primera convocatòria segons els termes i terminis establerts pel professorat.

R06. Presentació a la assignatura. Es considerarà com a presentat a l’assignatura a qui lliure el projecte de localització de l’assignatura i faça la presentació oral del mateix.

R07. No presentació a la assignatura. Es considerarà com a no presentat/ada (NP) a l’assignatura a qui no lliure el projecte de localització de l’assignatura, no faça la presentació oral del mateix o lliure menys del 60% de les activitats d'avaluació continua en la convocatòria corresponent. I no li computaran totes les qualificacions de la resta d'activitats d'avaluació en aquesta convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16