SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura s'obten­drá a partir de:

1) Avaluació contínua: consistent en la realització, en els terminis establits, d'activitats relacionades amb els temes tractats en l'assignatura. L'es­tudiante obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota fi­nal serà del 60%.

2) Examen final de l'assignatura. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota final serà del 40%.

Es considerarà com presentat en la convocatòria a l'estudiant que realitze l'examen final de l'assignatura amb independència que haja entregat o no les activitats plantejades en els terminis establits. Si un alumne ha entregat els treballs, però no s'ha presentat a l'examen se li considerarà com no presentat en la convocatòria.

Per a aprovar l'assignatura es requerix una nota final major o igual que 5 i obtindre una qualificació mínima de 5 en cada una de les parts.

En la segona convocatòria es es podrà recuperar qualsevol part no superada de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16