VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

  1. Arquitectura d'un motor de jocs 
  2. modelatge geomètric 
  3. Representació d'escenes 
  4. Realisme visual 
  5. Noves tecnologies