SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1212 - Expressió Gràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

 

Per a superar l’assignatura cal complir amb els següents criteris:

1- Obtenir una nota mitjana final igual o major de 5 sobre 10.

2- Obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 com a nota final de les pràctiques de curs. Cada pràctica no presentada es comptabilitza amb un 0.

Per a considerar que un alumne o una alumna s’ha presentat a una convocatòria, ha d’haver realitzat l’examen final i haver presentat el 70% de les pràctiques de curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16