VJ1207 - Cultura Visual i Mitjans de Masses

Curs 1 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

04

juny

2018

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
15:00-19:00

TD0104AI, TD0105AI, TD0103AI

05

juliol

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
17:00-21:00

TD0204AI, TD0205AI, TD0203AI