SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1133 - Autocura i Dependència

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Per superar la assignatura caldrà presentar tots els treballs acadèmics plantejats durant el desenvolupament de la mateixa. La qualificació final s'obtindrà mitjançant ponderació dels treballs plantejats. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 en cada part perquè l'assignatura es consideri aprovada. Al final, els criteris de suparación de l'assignatura es determinaran a l'Aula Virtual pel professor responsable a l'inici de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16