SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1160 - Epidemiologia i Salut Pública

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Unitat 1: Salut Pública

1.1 Conceptes de Salut i els seus Determinants. Salut Pública.

1.1.1. La perspectiva poblacional de la salut.

1.1.2. Determinants de la salut.

1.1.3. Desigualtats en salut.

1.1.4. Definició de Salut Pública.

1.2. Indicadors de salut. Demografia sanitària.

1.1.1. Definició d'indicador de salut, tipus, àmbits i fonts d'informació.

1.1.2. Indicadors demogràfics. Piràmides de població.

1.1.3. Indicadors de mortalitat.

1.3. Epidemiologia de camp. Vigilància epidemiològica.

1.4. Prevenció de la salut.

1.4.1. Nivells de prevenció.

1.4.2. Enfocament d'alt riscvs. Poblacional.

1.4.3. Prevenció en la pràctica clínica.

1.5. Cribratges i detecció precoç.

1.6. La Planificació sanitària. Plans i programes de salut.

1.7. Gestió sanitària. Avaluació de serveis sanitaris. Qualitat i seguretat en l'atenció a la salut.

1.8. Promoció i Protecció de la Salut.

1.9. Polítiques de salut i la salut en totes les polítiques.

1.10. Sistemes de salut. El sistema sanitari espanyol.

 

Unitat 2. Medicina basada en l'evidència

2.1. Medicina basada en l'evidència.

2.2. Formular preguntes en ambient clínic.

2.3. Valoració de la qualitat de l'evidència i força de les recomanacions. El sistemaGRADE.

2.4. Revisions sistemàtiques: metanàlisis.

2.5. Guies de pràctica clínica.

2.6. Protocols d'actuació.

2.7. Presa de decisions clíniques: procés, normes, algorismes, passos, estudi de casos.

2.8. Adequació de la pràctica clínica a l'evidència científica

 

Unitat 3: Disseny, planificació i redacció d'un projecte de recerca

3.1. Estructura i components d'un protocol de recerca.

3.2. Principals Instruments de mesura i fonts d'informació usats en recerca.

3.3. Normes per a la redacció i presentació d'un protocol de recerca.

3.4. Aspectes ètics de la recerca.

3.5. Aspectes organitzatius: Cronograma i pla de treball. Pressupost.

3.6. Principals fonts de finançament de la recerca

 

Unitat 4. Anàlisi epidemiològica avançada

4.1. Recordatori epidemiologia bàsica.

4.2. Avaluació dels efectes de confusió i interacció. Estratificació i ajust. Anàlisi multivariant en recerca epidemiològica.

 

Unitat 5. Estadística avançada aplicada en recerca clínica i epidemiològica

5.1. Regressió logística.

5.2. Anàlisi de supervivència.

5.3. Regressió de Coix.

5.4. Regressió de Poisson.

5.5. Metanàlisis.

 

Unitat 6. Tecnologies en medicina

6.1. Telemedicina.

6.1.1. Conceptes i classificació dels serveis de Telemedicina i teleassistència.

6.1.2. Tecnologies existents en Telemedicina.

6.1.3. Normes tècniques i estàndards en Telemedicina.

6.1.4. Aspectes legals en Telemedicina.

6.1.5. Avaluació de la Telemedicina. Avaluació econòmica i metodologies per a l'avaluació d'impacte.

6.2. Nanomedicina.

6.2.1. Conceptes bàsics de nanotecnologia i nanomedicina.

6.2.2. Nanodiagnòstic, nanosistemes d'imatge i nanobiosensors.

6.2.3. Aspectes generals de la nanofarmacologia.

6.2.4. Aplicacions de nanomedicina en el tractament de patologies.

6.2.5. Aspectes legals, ètics i normatius.

 

SESSIONS PRÀCTIQUES

LABORATORIS:

L1. ESTUDI D'UN BROT EPIDÈMIC

L2. CERQUES BIBLIOGRÀFIQUES AVANÇADES

L3. MEDICINA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

L4. ANÀLISI ESTADÍSTICA MULTIVARIANT

L5. ANÀLISI D'ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS

L6. CÀLCUL DE LA GRANDÀRIA MOSTRAL

L7. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA

 

SEMINARIS

S1. REVISIÓ SISTEMÀTICA

S2. DISSENY I REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA

S3. INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

S4. GESTIÓ SANITÀRIA

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16