SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1120 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

A)

A1. S'exigirà una qualificació global mínima de 5 sobre 10 per a considerar aprovada l'assignatura.


A2. En l'examen teòric s'exigirà una nota mínima de 5 sobre 10 per a aprovar.

Si s'aprova la part teòrica (nota mínima 5 sobre 10) es procedirà a sumar la nota obtinguda en la resta de les avaluacions per a obtenir la nota final de l'assignatura.


A3. S'exigirà l'assistència almenys al 80% de les activitats pràctiques (pràctiques i seminaris).

En les activitats addicionals a l'examen teòric (pràctiques i seminaris) s'avaluaran de la següent forma ponderada:

La presentació individual de les pràctiques microscòpiques amb 10% de la nota final.

L'examen pràctic amb 30% de la nota final.

Les qüestions dels seminaris amb 10% de la nota final.

La suma dels  subtotals (50%) s'addicionarà a la qualificació obtinguda en l'examen teòric (50%)

 

Tipus d'exàmens:

Examen teòric: Tipus test amb o sense qüestions curtes.

Examen pràctic: Tipus test sobre preparacions vistes en les pràctiques.

Seminaris: Tipus test o qüestions curtes.

B)
Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat a convocatòria són la presentació a l'examen final teòric,  la realització del treball de  pràctiques i l'assistència d'almenys d'un 80% de les activitats (pràctiques i seminaris).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16