SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1114 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'examen escrit (test) es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Este examen és recuperable en la segona convocatòria.

L'elaboració de treballs acadèmics comprèn els continguts desenvolupats en les sessions de problemes i seminaris.
Aquestes activitats pràctiques s'avaluaran en forma de exercicis o proves, a més de l'avaluació de les presentacions orals. Esta prova no és recuperable en la segona convocatòria.

La resolució d'exercicis i problemes fa referència a preguntes en l'aula virtual, i altres activitats com a publicacions científiques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionades amb els continguts teòric-pràctics de l'assignatura.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura a l'estudiantat que s'haja presentat a la prova final de l'examen escrit, o s'haja presentat al 80% de les activitats d'avaluació obligatoria de l'assignatura. 

Nota mínima de cadascuna de les proves:

Examen escrit (Obligatori) 2,5/5.

Elaboració de treballs acadèmics (Obligatori) 1/2.

Presentacions orals i pòsters (Obligatori) 0,5/1.

Resolució d'exercicis i problemes (Obligatori) 1/2.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16