SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1114 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER02 - Aspectes ètics.

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural.

AER06 - Contribució al progrés de la medicina.

AER07 - Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

DP02 - Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Aspectes ètics. Ser capaç de:- conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories.- conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics.- Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat.- Acceptar els drets del malalt.- conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient:- Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina.- De l’obligació del metge a contribuir en aquest progrés.- Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de:- Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística.- Avaluar i preservar l’autonomia del pacient i mantindre la participació en totes les decisions que l’afecten.- Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.

Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer:- Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les.- La importància de l’aprenentatge d’idiomes.- L’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16