SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics.- Classes magistrals.

Les classes teòriques s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals, en les que es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'alumnat. Les classes tindran suport de mitjans audiovisuals. El material utilitzat en classe pel professor estarà disponible en l'aula Virtual de l'assignatura. S'animarà a l'alumnat a aprofundir en els coneixements adquirits en classe per mitjà de la utilització de la bibliografia i el programari recomanat.

Ensenyaments pràctics

Les classes de pràctiques són un punt fonamental per al correcte compliment dels objectius de l'assignatura. En elles, l'alumne haurà de resoldre casos pràctics prèviament seleccionats, i discutits en els seminaris, amb ajuda de programes estadístics i d'anàlisi epidemiològica, preferentment de programari lliure com a R i EPIDAT. En la part de mineria de dades, es treballarà amb la plataforma d'accés públic Weka. 

L'aprenentatge contempla la introducció i manipulació de dades, l'ús de les principals facilitats que oferixen estos programes per a la seua anàlisi, i la interpretació dels resultats. Les pràctiques es realitzaran individualment. El desenrotllament d'estes classes, estarà lligat amb les classes teòriques relacionades que s'hauran explicat recentment. En els seminaris es treballarà amb el cas pràctic definit a partir del conjunt de treballs que l'alumne haurà de resoldre de forma autònoma i que formen part de l'avaluació de l'assignatura, tant des del punt de vista de l'anàlisi estadístic com des del punt de vista de la lectura crítica de literatura científica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16