SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB06 - Bioestadística.- Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

FSS03 - El metge com investigador. Ser conscient: -de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional; -de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional; -de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

INV01 - Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de : Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement. Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica. Conèixer la necessitat de la col·laboració entre els dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer la metodologia científica. Els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació. Com desenvolupar un projecte d’investigació. Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació. La construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics mes habituals. Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. Com redactar un model d’article científic.

INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i el seu aplicació. Ser capaç de:- Aplicar l’estadística en la investigació clínica.- Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius.- Dissenyar estudis, establir la mida de la mostra i criteris d’inclusió i d’exclusió, comparar mesuraments, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesuraments de risc, models de regressió, mesurament dels canvis, proves diagnòstiques.- Fer metaanàlisi.- Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics.- Conèixer la limitació de les proves estadístiques.- Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

RJC02 - Medicina basada en l’evidència (MBE) Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible.- Conèixer els fonts de l’evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d’aconseguir-les i com mantenir actualitzades.- Trobar l’equilibri entre l’evidència científica i l’experiència clínica.- Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l’evidència.- Conèixer l’abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE.- Saber els avantatges de l’aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

Resultats d'aprenentatge

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de:- Aplicar l’estadística en la investigació clínica.- Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius.- Dissenyar estudis, establir la mida de la mostra i criteris d’inclusió i d’exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques.- Fer metaanàlisi.- conèixer i utilitzar paquets estadístics per mitjà de programes informàtics.- conèixer la limitació de les proves estadístiques.- Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadísticament i clínicament rellevant.

Bioestadística.- conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

Medicina basada en l’evidència (MBE) Ser capaç de:- Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible.- Conèixer les fonts de l’evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d’aconseguir-les i com mantindre actualitzades.- Trobar l’equilibri entre l’evidència científica i l’experiència clínica.- Conèixer la metodologia científica per a obtindre una medicina basada en l’evidència.- Conèixer l’abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE.- Saber els avantatges de l’aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de:- Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement.- Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica.- Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer:- La metodologia científica.- Els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació.- Com s’ha de desenvolupar un projecte d’investigació.- Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació.- La construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals.- Com s’ha de fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica.- Com s’ha de redactar un model d’article científic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16