SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Primera i segona convocatòria

 
La nota final de l'assignatura es calcularà amb els següents percentatges:
 
    * 70% la nota de l'examen final
    * 10% la nota mitjana de les pràctiques de laboratoris
    * 20% la nota del treball en grup
 
Per poder aprovar l'assignatura l'alumne haurà de tenir com a mínim una nota de 4.5 sobre 10 en l'examen i un 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura. En cas que la nota de l'examen fos menor de 4.5 i la mitjana global superior a 5 punts, la qualificació final seria de 4.5 punts.
 
Les notes de l'avaluació contínua (laboratori i treball) es mantindran de la primera a la segona convocatòria de l'assignatura.
 
Convocatòria extraordinària
 
En el cas de la convocatòria extraordinària, l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
 
 
L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" a la convocatòria.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16