Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Evaluación continua

30%

Criteris de superació

a) Per superar l'assignatura, l'alumnat haurà d'obtenir almenys un 43% de la qualificació màxima de cada un dels tipus de prova que apareix en l'apartat 10.1 (avaluació contínua i exameni que la suma d'ambdues sigui igual o superior a 5.

 b ) Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria de l'assignatura si es presenta a l'examen final de teoria i problemes o l'examen de pràctiques de laboratori.

A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL CURS:

  • Per a l'avaluació contínua ( 30% de la nota ) es realitzaran, en les sessions pràctiques d'ordinador,  algun examen utilitzant el programa estadístic vist en les pràctiques.
  • L'examen que val el 70 % de la nota es realitzarà en la data que apareix en el LLEU de convocatòria oficial.
  • La nota de la part aprovada en la primera convocatòria (examen de pràctiques o examen de teoria i problemes) es guardarà per a la segona convocatòria (NO es guardarà per a un nou curs).


A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL CURS: en la data publicada en el LLEU per a aquesta convocatòria, es faran l'examen d'avaluació contínua i l'examen de teoria i problemes.