Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

30%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura s'obtindrà quan s'obtinga una qualificació final major o igual a 5. Aquesta qualificació es calcula a partir de:

  • Un examen de coneixements dels continguts desenvolupats tant en les sessions de teoria, problemes i laboratori. Aquest examen representarà un 30% de la qualificació final de l'assignatura.
  • L'avaluació de les memòries de pràctiques que se sol·liciten i que representarà un 20% de la qualificació final de l'assignatura.
  • L'avaluació contínua (aquesta avaluació representa un 50% de la qualificació final de l'assignatura). Es realitzarà al llarg del quadrimestre, mitjançant exàmens (30% de la qualificació final) , lliurament de treballs i/o lliurament de solucions a qüestions/problemes (20% de la qualificació final) plantejats durant les sessions tant de teoria com de problemes.

Es consideren activitats recuperables l'examen final (30% de la califcación final), les memòries de pràctiques (20% de la qualificació final) i els exàmens que es realitzen d'avaluació contínua (30% de la qualificació final).

Les qualificacions de les lliurament de treballs i/o lliurament de solucions a qüestions/problema es mantindran per a la segona convocatòria de l'assignatura.

Es considerarà presentat qualsevol estudiant que s'haja presentat a algun dels exàmens que es realitzen al llarg del curs.