Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Examen

40%

Criteris de superació

L'examen oficial de l'assignatura (E),  tindrà principalment preguntes relacionades  amb  les classes de teoria, pràctiques o seminaris.  

La part de pràctiques (P)  s'avaluarà  amb  un 1 punt el treball continu (si l'alumnat arriba als objectius mínims  en un  80% de  les sessions del laboratori)  i  fins a 9 punts el projecte desenvolupat per l'alumne o alumna i que ha de defensar. 

La nota final sobre 10 de l'assignatura  serà P*0,6+E*0,4, però no superarà el 4,5 si alguna de les parts no arriba al 5 sobre 10.

Data màxima d'entrega i defensa del projecte:

  • 1a convocatòria:  10 de gener.
  • 2a convocatòria: 10 de febrer.

FIGURARÀ COM A PRESENTAT:

  • Tot alumne o alumna que es presente a l'examen.