SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1040 - Gestió de Projectes d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Examen

30%

Presentació oral en anglès

15%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de prova són:

   a) Avaluació del projecte a realitzar en l'assignatura, amb una puntuació màxima de 7 punts. Part de la qualificació del projecte és l'associada als continguts tecnològics de l'assignatura i representa 5,5 punts.  A més, aquesta part és també l'avaluació continua de l'aprenentatge (es realitzaran entregues parcials del projecte al llarg del curs) i 1,5 punts d'aquesta no es poden recuperar. La resta de puntuació (1,5 punts) està associada a la presentació en anglès del resultat final. Per a aprovar l'assignatura es requereix un nota mínima en el projecte de 3,5 punts sobre 7. 

   b) Examen escrit. Puntua un màxim de 3 punts i es requereix un mínim de 1,5 punts per a aprovar l'assignatura.

2) Es considera que un estudiant o estudianta s'ha presentat en una convocatòria si es presenta tant a l'examen escrit com almenys realitza alguna entrega parcial del projecte, és a dir l'estudiant o estudianta compleix els dos requisits: ha presentat alguna entrega parcial i s'ha presentat a l'examen.

3) Les notes aprovades de cada part (que s'haja obtingut com a mínim un 3,5 en el projecte o com a mínim 1,5 en l'examen) es guardaran per a la segona convocatòria del mateix curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16