SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1029 - Sistemes d'Informació en les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura l'alumnat ha de:

Resoldre els casos i exercicis plantejats en l'assignatura.
Obtenir en l'examen escrit almenys un 2 sobre 5 perquè es tinga en compte la nota obtinguda en l'avaluació contínua i en les pràctiques.
Obtenir una nota mínima d'1 sobre 3 en la part pràctica.
Obtenir, com a mínim, un 1 sobre 2 en l'avaluació contínua.
Tenir una nota final major o igual que 5.


Si no realitza la prova escrita, l'alumnat apareixerà en les actes com a no presentat. La nota obtinguda en les distintes parts que constitueixen aquesta assignatura es guardarà, únicament, fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic. Les pràctiques són recuperables. Tanmateix, l'avaluació contínua no és recuperable.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16