SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1023 - Fonaments d'Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Treball escrit en anglès

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de tres apartats:

  1. Examen (40%), mínim cinc.
  2. Avaluació contínua (40% sense mínim) consta d'activitats presencials, proves parcials i lliuraments de pràctiques.
  3. Treball pràctic en anglès (20%). S'avaluen la redacció correcta en anglès i els continguts tècnics. Cada part val el 50% de la nota final del treball, les dues han de ser com a mínim cinc per fer mitjana.

Per a superar l’assignatura caldrà tenir un cinc en la nota final ponderada i que les notes de l’examen i del treball pràctic siguen com a mínim cinc.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat si ha realitzat la prova final o examen, o bé, si té nota en l'avaluació contínua i en el treball final de pràctiques.

Recuperació en segona convocatòria

  1. Examen: examen segona convocatòria.
  2. Avaluació contínua: les activitats presencials i les proves parcials no són recuperables; els lliuraments de pràctiques tindran la mateixa nota que la part específica del treball pràctic.
  3. Treball pràctic en anglès (20% de l’assignatura mínim 5). Es refarà el treball complet o l'apartat que estiga suspès.

El total de l’avaluació no recuperable és 25%. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16