SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algoritmes proposats.

IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema.

IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

Resultats d'aprenentatge

Usar les estructures de dades adequades per a accedir de forma eficient a fitxers. (IR07, IR08)

Usar eficientment estructures de dades avançades per a resoldre problemes complexos. (IR06, IR07)

Seleccionar les estructures de dades adequades per a resoldre un problema donat. (IR08)

Dissenyar i implementar de forma robusta i eficient estructures de dades i algoritmes per a manejar-les. (IR06, IR08)

Calcular el cost amortitzat d’algoritmes senzills. (IR06, IR07, IR08)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16