SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE5 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE23.F04.1 Aplicar la creativitat a les tècniques de presentació d’un projecte industrial.

CE24.F04.1 Explicar d’una forma efectiva el disseny i la presentació d’un producte industrial utilitzant les tècniques i  eines gràfiques necessàries.

CE5.F04.01 Aplicar  tècniques i eines d’expressió i representació artística per a saber visualitzar, dibuixar i proporcionar  les formes, dotar-les de volum i simular les textures dels distints tipus de materials que componen un objecte industrial.

CE5.F04.02 Aplicar  tècniques i eines d’expressió i representació artística realitzant rendering  d’objectes industrials.

CE5.F04.03 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants sobre  les tècniques i les eines d’expressió i representació artística.

CE5.F04.04 Usar tècniques d’expressió artística per a aplicar la teoria del color al disseny.

CE5.F04.05 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants sobre la teoria del color aplicada al disseny.

CG5.F04.01 Aplicar la motivació per la qualitat en l’ús de les tècniques i eines d’expressió i representació artística i en la presentació final dels treballs de l’assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16