Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Examen

30%

Criteris de superació

A la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de:

  1. Avaluació contínua de teoria (EC). Seran exercicis i qüestions relacionats amb l'assignatura. El seu pes en la nota final serà del 40%.
  2. Les pràctiques (PR), el pes en la nota final serà del 30%.
  3. L'examen final de l'assignatura (EF), el pes en la nota final serà del 30%.

S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 3 en aquest examen per poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat en la convocatòria al o a la estudiant que lliuri quatre o més activitats de teoria o pràctiques en els terminis establerts o bé que realitzi l'examen final de l'assignatura.

Les qualificacions obtingudes en l'EC i les PR es guardaran durant tot el curs, no així per a cursos posteriors. Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si un estudiant o estudianta no hagués arribat al mínim de 3 en l'examen final, haurà de tornar a fer l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol ) per poder obtenir la qualificació que li permeti aprovar.

Pel que fa a la recuperació de l'EC i les PR, tant en primera com a segona convocatòria:

  • L'EC pot recuperar-se sempre el dia de l'examen.
  • Les PR es poden recuperar amb els exercicis opcionals.