Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’estructures algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.

CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

CE29 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar els principals mecanismes de control d’accés, gestió de la integritat i monitoratge de la seguretat dels sistemes operatius.

Descriure les principals amenaces per a la seguretat en xarxes informàtiques i aplicar els principals mecanismes de protecció que hi existeixen.

Descriure i identificar els principals problemes de la seguretat informàtica i les polítiques, principis i eines necessàries per a prevenir-los i corregir-los.

Descriure i identificar els fonaments matemàtics dels principals mètodes de la criptografia moderna.

Descriure els principals models, polítiques i mecanismes de seguretat dels sistemes operatius.

Descriure el fonament, el funcionament i les aplicacions dels principals sistemes criptogràfics.