SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1027 - Geometria Diferencial i Topologia

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació de pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'assignatura consta de dues parts diferenciades (Geometria i Topologia), que es valoraran per separat. Per superar l'assignatura, serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, en cadascuna d'elles.

La puntuació de cadascuna de les parts serà la suma ponderada de les qualificacions obtingudes en les proves:

Prova teòrica: Es podrà avaluar a través d'exàmens, proves puntuals, etc.

Prova pràctica: Es podrà avaluar a través de presentacions, debats, lliurament de treballs escritsresolució de casos, resolució de problemes, etc.

Ponderació: Prova teòrica 80%.  Prova pràctica: resolució de problemes i exercicis (10%) i avaluació de pràctiques (10%). TOTAL 20%

 

A la segona convocatòria únicament l'examen serà recuperable.

Un alumne serà considerat com a presentat a l'assignatura quan es presente a l'examen.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16